لغو پروانه فعالیت تنها احزاب باقیمانده اصلاح طلب نشانه چیست؟

دیوانگی کودتاچیان این بار یکی از حیاتی ترین شریانها حکومت را هدف گرفته است. لغو پروانه فعالیت مشارکت و سازمان مجاهدین فقط و فقط یک معنی دارد. بعد از تمام کش و قوسهای طولانی بر سر پرونده هسته ای، مسائل اقتصادی و سیاسی داخلی، آنها در این برهه برخورد نظامی(چه از نوع کنش و چه واکنشی) را قطعی می دانند و به تدریج خود رابرای رویارویی های داخلی آماده میکنند. آنها به هیچ وجه تمایل ندارند هیچ گزینه داخلی قابل مذاکره ای برای قدرتهای خارجی در کنار خود ببینند، بنابراین پروژه حذف اصلاح طلبان را سرعت بخشیده و فضای نظامی-امنیتی کشور را بیشتر از گذشته تنگ میکنند.
اکنون جنبش سبز خود را با شرایطی دشوار تر گذشته روبرو میبیند. دستگیریها و برخوردها شدت بیشتری خواهد گرفت. در سطوح بالا نیز میبایست آماده شروع فاز جدیدی از عملیاتهای امنیتی باشیم. رفسنجانی میبایست خیلی مراقب خودش باشد چرا که وضعیت پیش آمده و همینطور برداشت حکومت از این شرایط طعمه ای لذیذ از او میسازد. اما فقط و فقط این بار است که بوی خون به مشام می رسد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: